10 GODINA OSIGURANI DIJELOVI   VRHUNSKA KVALITETA   STRUČNI SAVJETI: 099 / 222 2200

Uvjeti korištenja

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Internetska stranica www.lp-muneris.hr je u vlasništvu LP MUNERIS j.d.o.o., Donja Švarča 95/B , 47000 Karlovac (dalje u tekstu: LP MUNERIS). LP MUNERIS omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.lp-muneris.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem LP MUNERIS web shopa i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.lp-muneris.hr (dalje u tekstu: LP MUNERIS web shop) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.lp-muneris.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem LP MUNERIS web shopa bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu LP MUNERIS web shopa u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe LP MUNERIS web shopa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem LP MUNERIS web shopa ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
LP MUNERIS pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
LP MUNERIS pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio LP MUNERIS web shopa, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.
LP MUNERIS pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge LP MUNERIS web shop u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup LP MUNERIS web shopu te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.
LP MUNERIS nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje LP MUNERIS web shopa, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja LP MUNERIS web shopa.
Korištenjem sadržaja LP MUNERIS web shopa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na LP MUNERIS web shopu, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver LP MUNERIS web shopa zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.
Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver LP MUNERIS-a web shopa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja LP MUNERIS-a.
Usluge LP MUNERIS web shopa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) ovog LP MUNERIS web shopa, LP MUNERIS pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi LP MUNERIS web shop.
Korištenje usluga LP MUNERIS web shopa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje LP MUNERIS web shopa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a LP MUNERIS ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. KORIŠTENJE STRANICA LP MUNERIS WEB SHOP-a

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s LP MUNERIS web shopom, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je LP MUNERIS ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge LP MUNERIS web shopa, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.
Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje LP MUNERIS web shopa za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).
Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, LP MUNERIS zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
IV.a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga LP MUNERIS web shopa.
Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
IV.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA
Ukoliko korisnik koristi LP MUNERIS web shop kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.
Ovi uvjeti su objavljeni 20. lipnja 2017. godine na www.lp-muneris.hr

0

Your Cart